top of page
Powervrouw Zweeds.jpg

Welkom

bij Parkstad Prima Donna

 

Parkstad Prima Donna heeft 4 doelen:

1. meer bekendheid te geven aan de geschiedenis van bijzondere vrouwen uit Parkstad en hun rol in de samenleving

2. de zichtbaarheid van Parkstadvrouwen (in de openbare ruimte) te vergroten

3. onderzoek naar en presentatie van de levens van Parkstadvrouwen te bevorderen

4. de gepresenteerde vrouwenlevens ter inspiratie te laten dienen

Waarom?

Vrouwen zijn zwaar ondervertegenwoordigd in de geschiedenis en de openbare ruimte van Parkstad. Hun bijzondere daden en levens, kortom hun rol in de samenleving, is lange tijd onderbelicht en zelfs genegeerd.

Zo hebben van de ruim 4000 straten in Parkstad er 500 de naam van 'historisch' persoon, iemand die voor zijn verdienstelijk leven vereeuwigd is in een straatnaam. Onder deze 500 zijn ongeveer 20 vrouwen en nog niet de helft is een vrouw uit Parkstad. In die scheve verhouding zal slechts mondjesmaat verandering komen, zelfs als gemeenten besluiten om vrouwen een voorkeursbehandeling te geven bij het bepalen van nieuwe straatnamen

Van de ruim 1000 artikelen die de Historische Stichting 'Het Land van Herle' in tussen 1951 en 2024 in haar gelijknamige tijdschrift en diens opvolger 'Mijnstreek' plaatste, gaan er zo'n 10 over vrouwen, waarvan het merendeel overigens in de laatste 5 jaar is geplaatst.

Naar de oorzaak hiervan kunnen we gissen of onderzoek doen, maar het is veel beter energie in verandering te steken. De Vrouwenbeweging Parkstad heeft het aangekaart. Stichting Ouwe Leem i.o. doet met de website en het boek Parkstad Prima Donna's een concrete aanzet tot verandering en hoopt anderen aan te zetten mee te doen.

bottom of page